SOAL SELIDIK ISU PEMANSUHAN MINGGU MENGULANGKAJI PELAJARAN SEMESTER 2 SIDANG AKADEMIK 2014/2015

Borang soal selidik ini merupakan satu borang yang disediakan bagi meninjau dan mengumpulkan pandangan mahasiswa/i UKM berkenaan dengan isu pemansuhan minggu mengulangkaji pelajaran semester 2 bagi sidang akademik 2014/2015.

Borang ini diselia penuh oleh Biro Pembangunan Intelektual Mahasiswa, PMUKM.

Segala data dan maklumbalas dari anda akan ditafsirkan dalam bentuk laporan rasmi untuk dihantar ke pihak Timbalan Naib Canselor Akademik UKM. (Maklumat diri anda akan dirahsiakan)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question