PENILAIAN TENGAH SEMSETER GENAP TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Hari/Tanggal : Sabtu 06 Maret 2021
Kelas : 9 Waktu : 07.30 - 10.00 WIB
Tetembungan sing diucapake ing panutuping drama kang aran … *
Wong sing ngatur lan mimpin lumakune drama kang aran *
Pawongan ingkang dipun gambaraken wonten ing salebetipun drama, kang saged nampilaken watak dipunwastani … *
Pethikan teks drama rupa dhialoge Sudra ing ngisor migunakakebasa *
Captionless Image
Paragane drama sing dadi punjere lakon kang aran … *
Naskahe drama utawa sandiwara kang aran … *
Pasulayane gagasan paraga siji lan liyane jroning drama kang aran … *
Ringkesane cerita drama kang aran … *
Kelas *
Pethikan teks drama ing ngisor yen katitik saka struktur teks kalebu peranganane ? *
Captionless Image
Pethikan teks drama ing ngisor yen katitik saka struktur teks kalebu peranganane ? *
Captionless Image
Kepiye watake Budi miturut pethikan dhialog ing ngisor ? *
Captionless Image
Pethikan teks drama rupa dhialoge Mbah Surantani ing ngisor migunakake basa *
Captionless Image
Sing kalebu unsur-unsur teks drama yaiku ? *
Pethikan teks drama rupa dhialoge Bu Surantani ing ngisor migunakake basa *
Captionless Image
Mobah musike paraga drama kanthi dadakan manut situasi lan kondisi… *
Jeneng *
Paraga drama nalika guneman ijen ing panggung kang aran … *
Absen *
Fadhila saiki kelas 9. Ukara kasebut yen ditulis nganggo aksara Jawa.... *
Captionless Image
Cerita drama sing lumakune utawa cerita mundur kang aran … *
Ukara ing ngisor iki unine ... *
Captionless Image
Tata cara pranataning panggonan utawa panggung kang aran … *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy