Abono de concertos 2019 | Orquesta Clásica de Vigo
35 aniversario: 1984 - 2019
Tempada de concertos 2019
Queridas amigas e amigos!
Neste 2019 celebramos o noso 35 aniversario e queremos festexar con vós toda unha vida dedicada á música. Estamos a piques de presentar a temporada e, un ano máis, gustarianos que nos acompañásedes nos concertos que ofreceremos en Vigo.

Damos comezo á segunda campaña de abonados, coa que faredes posible o arranque desta temporada sinfónica e poderedes asistir aos concertos que realizaremos ao longo do ano.

Para adquirir este abono é preciso encher o seguinte formulario indicando os vosos datos e ingresar o importe seleccionado. Este formulario cumple coa RGPD e a información proporcionada incorporaranse ao rexistro propio da Orquesta Clásica de Vigo, nunca se revelará a terceiros.

Queremos agradecervos de antemán a vosa axuda para que a Orquesta Clásica de Vigo siga facendo música na nosa cidade.


Grazas!

Os concertos
Presentamos as datas e os espazos onde realizaremos os concertos deste ano pero, de momento, non desvelaremos todavía o cartaz que ofreceremos en cada un deles:

• 7 Marzo ás 20:30 | Teatro Afundación, Vigo
• 6 Abril ás 20:30 | Auditorio Municipal do Concello de Vigo
• 4 Maio ás 20:30 | Teatro Afundación, Vigo
• 12 Outubro ás 20:30 | Teatro Afundación, Vigo
• 16 Novembro ás 20:00 | MARCO
• 28 Decembro ás 20:30 | Teatro Afundación, Vigo

Como ocurreu en 2018, nesta temporada contaremos con intercambios internacionais, concertos con solistas, intercambios entre directores e moita música que, agardamos, vos sorprenda.

Tipo de abono *
O importe deberá ingresarse na conta: IBAN: ES87 2080 5000 6130 4023 9616 (ABANCA) incluíndo no concepto o nome e apelidos do interesado. Importe exento de IVE segundo o establecido no artigo 20.3 da Lei 37/1992 e en aplicación do artigo 20.1.14º da Lei do IVE. Esta campaña está destinada inicialmente a captar 200 abonados, número marcado polo aforo do Auditorio Municipal do Concello de Vigo, asegurando así a entrada para todos os asociados.
Nome *
Your answer
Apelidos *
Your answer
Sexo *
Data de nacemento *
MM
/
DD
/
YYYY
DNI *
Your answer
Dirección Postal *
Your answer
Código Postal *
Your answer
Número de teléfono *
Your answer
Estudos *
Traballa actualmente *
Correo electrónico *
Your answer
Onde queres recibir o Abono? *
Ingreso
O importe deberá ingresarse na conta: IBAN: ES87 2080 5000 6130 4023 9616 (ABANCA) incluíndo no concepto o nome e apelidos do interesado. Importe exento de IVE segundo o establecido no artigo 20.3 da Lei 37/1992 e en aplicación do artigo 20.1.14º da Lei do IVE.
Mediante o envío deste formulario ACEPTO
1. Recibir información da Orquesta Clásica de Vigo no referente aos concertos, datas e proxectos.
2. Aportar a cuota seleccionada na conta: IBAN: ES87 2080 5000 6130 4023 9616 (ABANCA)
3. Cumprir o procedemento de canxe para adquirir as entradas do abono.
4. Ceder á Orquesta Clásica de Vigo os datos solicitados no presente formulario únicamente con fins estatísticos e de xestión das entradas dos concertos. A Orquesta Clásica de Vigo cumple cos requisitos de xestión de datos de carácter persoal estipulados pola RGDP.
5. O abonado ten dereito a darse de baixa nos ficheiros da Orquestra Clásica no momento que desexe.
O Abono: Condicións
1. Os abonados da Orquesta Clásica de Vigo teñen dereito ao acceso de todos os concertos da temporada de abono.
2. A Orquesta Clásica de Vigo proporcionará un Abono para canxear polas entradas de cada un dos seis concertos da Orquesta Clásica de Vigo nas datas, horarios e espazos indicados.
3. Entregarase un título por compra, identificando ao posuídor como abonado da Orquesta Clásica de Vigo ata o 31/12/2019
4. Este título é persoal pero pode ser transferido para retirar as entradas de cada un dos concertos aos que, como membro, ten acceso.
5. Este abono non será reposto en caso de pérdida, roubo, etc.
6. Este cartón poderá ser remplazado por outro en caso de rotura contactando cos responsables da Orquesta Clásica de Vigo e aportando sempre o orixinal para a súa destrucción.
7. É imprescindible o pagamento da cuota seleccionada na conta: IBAN: ES87 2080 5000 6130 4023 9616 (ABANCA)
8. Presentando este abono na taquilla do teatro correspondente ao concerto ou con antelación na sede de Afundación en Vigo (Rúa Policarpo Sanz, 24-26 en horario de luns a venres de 9:00-20:00) o posiudor terá dereito a obter unha única entrada para cada un dos catro concertos de pagamento celebrados entres os meses de setembro e decembro do ano 2018. , na butaca que o usuario considere.
8. O abono non garantiza o acceso aos concertos: é preciso canxealo nos puntos que habilita Ataquilla por unha entrada numerada coa antelación que o usuario considere.
9. A Orquesta Clásica de Vigo non será responsable en ningún caso, no suposto de que as entradas estean esgotadas chegado o momento no que o usuario intente canxear o seu cartón. O posuídor do cartón é responsable en todo momento de xestionar as súas localidades.
10. En caso de presentar un cartón manipulado ou alterado, este será retirado polos membros de Ataquilla.
RGPD (Garantías e dereitos)
Para os efectos do previsto no Regulamento 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, a "Orquesta Clásica de Vigo", infórmalle que cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade. A "Orquesta Clásica de Vigo", pon no seu coñecemento a existencia duns ficheiros automatizados de datos de carácter persoal, titulariedade da "Orquesta Clásica de Vigo", para as finalidades propias de xestión, comunicación e información. Os citados ficheiros atópanse inscritos no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos ao que pode acceder o usuario para comprobar a situación destes. MEDIDAS E NIVEIS DE SEGURIDADE: A "Orquesta Clásica de Vigo", adoptou as medidas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. ÁMBITO DE APLICACIÓN: A estrutura de ficheiros, equipos e sistemas de información co obxecto de dar cumprimento á lexislación vixente en materia de protección de datos, aplicaranse a todos os ficheiros, temporais ou permanentes, titulariedade da "Orquesta Clásica de Vigo", que conteñan datos de carácter persoal, así como a calquera equipo ou sistema de información que os trate. Todas as persoas asociadas na "Orquesta Clásica de Vigo" e os seus Encargados de Tratamento, están obrigados ao cumprimento da citada normativa, con especial atención no relativo ás súas funcións e obrigas, que serán debidamente determinadas pola "Orquesta Clásica de Vigo". RECOLLIDA DE DATOS: A aceptación das presentes condicións, precisa do usuario a recollida duns datos imprescindibles para a prestación dos seus servizos, que lle serán solicitados persoalmente a través de formularios ou da páxina web. Para que a información que conteñen os nosos ficheiros estea sempre actualizada e non conteña erros, pedimos aos nosos socios e usuarios que nos comuniquen, coa maior brevidade posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal. EXERCICIO DE DEREITOS: Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, poderán ser exercitados polo usuario, ou quen represente a este, mediante solicitude escrita e asinada, dirixida a "Orquesta Clásica de Vigo", Estrada de Clara Campoamor, 28, Castrelos-Pereiró, de Vigo, provincia de Pontevedra, con Código Postal 36213. Non obstante, poderán utilizarse outros medios que permitan recoñecer a identidade do asociado que exercite calquera dos anteriores dereitos. CONSENTIMENTO: O usuario prestará o seu consentimento para que a "Orquesta Clásica de Vigo" poida facer uso dos seus datos persoais co fin de prestar un correcto cumprimento das súas tarefas como entidade sen ánimo de lucro. A cumprimentación do formulario incluído no sitio ou o envío de correos electrónicos ou outras comunicacións á "Orquesta Clásica de Vigo", implica o consentimento expreso do asociado á inclusión dos seus datos de carácter persoal no referido ficheiro automatizado, titularidade da "Orquesta Clásica de Vigo" CESIÓN A TERCEIROS: A "Orquesta Clásica de Vigo" non cede datos de carácter persoal sen o consentimento expreso dos seus titulares, que se deberán conceder en cada ocasión, sendo só cedidos coa finalidade expresada e sempre co consentimento do usuario ou asociado. CONFIDENCIALIDADE E SEGREDO PROFESIONAL: Os datos recollidos en todas as comunicacións privadas entre a "Orquesta Clásica de Vigo" e os asociados ou usuarios serán tratados con absoluta confidencialidade, comprometéndose a "Orquesta Clásica de Vigo" á obriga de segredo dos datos de carácter persoal, ao seu deber de gardalos e adoptar todas as medidas necesarias que eviten a sóa alteración, perda e tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido no Regulamento de Medidas de Seguridade dos Ficheiros Automatizados que conteñan datos de carácter persoal. Ademais, tamén terá a condición de confidencial a información de calquera tipo que as partes intercambien entre si, aquela que estas acorden que ten tal natureza, ou a que simplemente verse sobre o contido da devandita información. A visualización de datos a través de Internet, non supoñerá o acceso directo a estes, salvo consentimento expreso do seu titular para cada ocasión. CAMBIOS NA POLÍTICA DE SEGURIDADE E DE PROTECCIÓN DE DATOS: A Orquesta Clásica de Vigo" resérvase o dereito de modificar a súa política de seguridade e protección de datos co obxecto de adaptalo ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como as que puidesen derivarse de códigos tipo existentes na materia, ou por decisións corporativas estratéxicas, con efectos da data de publicación da devandita modificación na páxina web da "Orquesta Clásica de Vigo".
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service