สมัครเข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตร การเรียนออนไลน์ (Google Classroom)
Email *
รหัสนิสิต *
กรอกรหัสนิสิต 11 ตัว ตัวอย่าง 64011284513
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ -สกุล *
คณะ/หน่วยงาน *
กรุณาเลือกวันเวลาการเข้าอบรมออนไลน์ *
รายละเอียดของหลักสูตรจะเป็นเนื้อหาเดียวกันทุกวัน ทุกรอบ ค่ะ (นิสิตสามารถเลือกเข้าอบรมตามวันเวลาที่สะดวก) และสามารถ อบรม ได้หลาย รอบ เพื่อทบทวน การใช้งาน
Required
ลิงค์สำหรับเข้าเรียนออนไลน์
ขออภัยที่ต้องขอเลื่อนการอบรม ทั้งนี้สามารถตรวจสอบและติดตามวันเวลาอบรมได้ผ่านเว็บไซต์ https://cctraining.msu.ac.th/
(ขอเลื่อนเป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2564) เดิม18 มิถุนายน 2564 รอบเช้า เวลา 9.30 น. - 12.00 น.
(ขอเลื่อนเป็นวันที่ 15 มิถุนายน2564) เดิม18 มิถุนายน 2564 รอบบ่าย เวลา 14.00 น. - 16.30 น.
(ขอเลื่อนเป็นวันที่ 23 มิถุนายน 2564) เดิม19 มิถุนายน 2564 รอบเช้า เวลา 14.00-16.30 (วันเสาร์
(ขอเลื่อนเป็นวันที่ 21 มิถุนายน 2564) เดิม 20 มิถุนายน 2564 รอบบ่าย เวลา 14.00 น. - 16.30 น. (วันเอาทิตย์)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MAHASARAKHAM UNIVERSITY. Report Abuse