แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการงานโสตทัศนศึกษา
คำชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

วัตถุประสงค์
เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงและพัฒนา งานโสตทัศนศึกษา
แบบสำรวจ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ระดับความพึงพอใจในการบริการ
3. ข้อเสนอแนะ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. อายุ (คิดเต็มปี) *
Your answer
2. เพศ *
3. สังกัดกลุ่มงาน/งาน *
4. ท่านติดต่อขอรับบริการโดยช่องทางใดมากที่สุด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms