แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
แบบประเมินนี้เป็นการประเมินเกี่ยวกับอารมณ์ ไม่มีคำตอบถูกหรือผิด ดี หรือไม่ดี โปรดตอบคำถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาส่งเสริมหรือพัฒนาตนเองต่อไปโปรดให้ครบทุกข้อ โดยใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่คิดว่าตรงกับท่านมากที่สุด
Email address *
ชื่อ *
ให้พิมพ์ คำนำหน้า ชื่อ และ นามสกุล
Your answer
ชั้น *
ให้พิมพ์ตามตัวอย่าง เช่น ม.5/8, ม.1/6 เป็นต้น
Your answer
เลขที่ *
Your answer
เลขประจำตัว *
ให้พิมพ์เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service