Kurz Ekologického včelárstva (1.6. 2019) a Seminár o apiterapii a prírode blízkom ošetrovaní včelstiev (2.6. 2019)
Upozornenie: Bez zaplateného poplatku nebude možné zúčastniť sa podujatia/podujatí (poplatok zahŕňa platbu za celodennú stravu a služby na Včelárskej Paseke a lektora (v prípade záujmu aj ubytovanie). Ubytovanie bude poskytnuté len v prípade voľnej kapacity. Pri prenocovaní z piatka na sobotu je cena za kurz 23,50 (+4 EUR za večeru), pri príchode v sobotu ráno je cena 14,50 EUR). Pri účasti na kurze aj seminári a dvoch prenocovaniach bude započítaná zľava z ceny ubytovania (-2 EUR), podobne sú stanovené ceny pri účasti len na seminári. Presné výšky platieb a číslo účtu na poukázanie platby vám budú zaslané mailom na základe dotazníka. Upozornenie: v prípade vašej neúčasti z dôvodu ochorenia a i. platbu nebudeme vracať, je treba nájsť si za seba náhradu (!).
Vaše osobné údaje budeme spracúvať len pre účely administrácie kurzu a budeme ich poskytovať nájomcovi Včelárskej Paseky pre účely zabezpečenia ubytovania a stravy. Fotografie z konania kurzu budeme zverejňovať v časopise Včelár, na FB profile SZV a web stránke SZV, Včelárskej Paseky a neziskovej organizácie National Trust z dôvodu propagácie podujatia. V prípade, že nechcete byť uverejnený, oznámte túto skutočnosť vopred. Ďalej vás informujeme, že v zmysle nariadenia GDPR máte právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov. Taktiež máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
Prezvisko *
Your answer
Meno *
Your answer
Titul
Your answer
Mailová adresa *
Your answer
Ak ste členom SZV, uveďte názov vašej ZO SZV a vaše číslo z CRV (ak nie ste členom SZV tak uveďte vašu motiváciu) *
Your answer
Telefónny kontakt *
Your answer
Príchod na Kurz ekologického včelárstva
Zisťovanie záujmu o účasť na Seminári o apiterapii a prírode blízkom včelárení v nedeľu 2.6.2019 *
AK máte záujem len alebo aj o Seminár o apiterapii, vyplňte prosím: Príchod na seminár (ak chcete byť len na kurze, túto časť nevypĺňajte)
Čestné prehlásenie *
Súhlasím so zverejnením svojich fotografií počas podujatia v časopise Včelár, a na FB a web stránke SZV, Včelárskej Paseky a National Trust n.o. *
Vaše poznámky (informácie o potravinovej alergii, vegetariánstve, s kým chcete byť na izbe a pod.)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service