Resvaneundersökning
Denna enkätundersökning är en del av planeringen av Trafikverkets projekt Tvärförbindelse Södertörn vilken är en ny sträckning av väg 259 från E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva till väg 73 vid Haninge centrum.

I samband med vägen planeras även en ny gång- och cykelväg vars syfte är att förbättra möjligheterna att färdas med cykel mellan Kungens kurva/Skärholmen - Flemingsberg - Haninge centrum. Därför är det viktigt för oss att få veta hur du cyklar och reser i området som underlag för fortsatt planering.

Resvaneundersökningen innehåller både allmänna resvanefrågor samt sådana kopplade till cykel. Syftet med de allmänna frågorna är de gör det möjligt att jämföra resultatet med tidigare resvaneundersökningar riktade till kollektivtrafikresenärer.

Länk till Trafikverkets hemsida med mer information om Tvärförbindelse Södertörn:
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Tvarforbindelse-Sodertorn/

Kontakinformation till Trafikverket för frågor kring projektet:
Kommunikationsansvarig Catharina Lundin, catharina.lundin@trafikverket.se
eller Trafikverkets kundtjänst
Telefon 0771-921 921
kundtjanst@trafikverket.se

Kontaktuppgifter för frågor kring enkäten:
Sarah Isaksson, sarah.isaksson@tyrens.se

Svaren från denna enkät kommer inte att redovisas på individnivå.


Kartan nedan visar korridoren inom vilken Tvärförbindelse Södertörn planeras
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service