Prijava za akciju "Izdrži i održi" 22-28. aprila 2013. godine

Ovo je prilika da naučimo nešto više o održivom razvoju i o posledicama naših svakodnevnih aktivnosti na ljude oko nas, ali i na planetu. Najlakše se uči na sopstvenom primeru (setite se kada ste se uverili da je ringla ipak bila uključena...), tako da očekujemo od svih koji se prijave da aktivno učestvujete u akciji i da se pridržavaju održivih navika – od ove nedelje, pa nadamo se i u budućnosti.

Ono što budete naučili ne zadržavajte samo za sebe! Podelite savete drugima – prijateljima, roditeljima, partnerima – utičite i na njih da smanje svoj ekološki otisak.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question