חדודי אורייתא - עירובין ה.
Multiple choice quiz on today's עמוד
For questions or comments, please email info@oraysa.org
Email *
All of the questions are based on גמרא עם פרש״י
1. Is a קורה משום מחיצה or משום היכר?
1 point
Clear selection
2. Which סברא is not said according to everyone?
1 point
Clear selection
3. How much does one need to be חוקק to be משלים the שיעור of a מבוי?
1 point
Clear selection
4. What is the חילוק between a חצר and a מוקצה?
1 point
Clear selection
5. When רב נחמן referred to a מבוי שארכו יתר על רחבו, what was he coming לאפוקי?
1 point
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy