Dotazník k hodnoteniu kvality kúpeľného a liečebného cestovného ruchu.

Vážení respondenti.

V rámci výskumu kvality kúpeľného a liečebného cestovného ruchu pre moju bakalársku prácu, by som vás chcela poprosiť, či by ste mohli obetovať 5 minút vášho času a odpovedať na pár otázok môjho dotazníka. Cieľom dotazníka je zistenie kvality a spokojnosti so súčasným stavom kúpeľov na Slovensku. Dotazník je anonymný, určený výlučne k spracovaniu v mojej bakalárskej práci na Mendelovej univerzite v Brně.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. Ako ste spokojný s úrovňou kvality služieb v kúpeľoch na Slovensku?

  Vyberte jedno z čísel, zodpovedajúceho vašej spokojnosti, pričom 1 maximálne spokojný a 5 úplne nespokojný.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Základné informácie

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ďakujem za vyplnenie.