Medlemsskap i Norsk Forening for MuskelSkjelettRadiologi - NFMSR

Muskelskjelettradiologi inkluderer radiologisk diagnostikk og behandling innen feltene ortopedisk kirurgi, sportsmedisin, fysikalsk medisin og reumatologi. Fagområdene spenner fra barneortopedi og traumeortopedi (minor og major) til reumatologi og protesekirugi . Disse feltene griper over på hverandre anatomisk og patologisk, og det er en internasjonal trend at samarbeidet innen disse feltene styrkes.

MSR utgjør et meget stort volum på landsbasis. MSR utføres ved alle landets radiologiske avdelinger, samt at et stort volum også utføres ved private institutter. En spesialforening har potensiale til å omfatte svært mange norske radiologer, og styrke samarbeidet mellom de ulike aktører.

MSR trenger et forum for samarbeid og erfaringsutveksling, for fagutvikling og kvalitetsarbeid. Fagfeltet er stort og det er ikke mulig for alle å skaffe seg og opprettholde nødvendig spesialkompetanse innen alle deler av fagfeltet.

ØNSKER DU Å BLI MEDLEM?
Meld deg inn via skjemaet nedenfor. Skulle du ønske å kontakte foreningen kan det gjøres på epost mskradiologi@gmail.com

Alle radiologer og assistentleger er velkomne som medlemmer, fra nybegynnere til pensjonister. Foreningen er primært for radiologer, men leger fra andre fagfelt kan være assosierte medlemmer uten stemmerett på årsmøter.

Medlemsavgift er (2016) 250,- pr år
Når du melder deg inn vil du få mail med informasjon om betaling av medlemsavgift og eventuelt rabattert medlemsskap i ESSR

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question