แบบสอบถามประเมินการประชุมฯ
คำชี้แจง การสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม โครงการ : การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยนวัตกรรมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ (Learning Experience : L.E.) : เกษตรกรรม 4.0 เพื่อให้การใช้ประโยชน์นวัตกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ขยายสู่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรใน 4 ภูมิภาค โดยแบบสอบถามมี 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ด้านการรับรู้ และการขยายผล
ส่วนที่ 3 ข้อเสนออื่น ๆ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล *
Your answer
1. เพศ *
อายุ *
Your answer
2. การศึกษา *
3. หน้าที่/ตำแหน่งงาน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สถาบันอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้. Report Abuse