แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับบุคลากรที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 -31 มกราคม 2560

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี และโรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ

  (หมายเหตุผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ครบ 3 วัน ต้องทำบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นผ่านคณบดีมายังกองบริหาร ฯ เพื่อเสนออธิการบดีต่อไป สำหรับผู้ที่เข้าร่วมไม่ครบ 80 เปอร์เซ้นต์ของโครงการต้องเข้าร่วมใหม่อีกครั้งในรอบถัดไป
  This is a required question

  การเข้าพัก ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

  วันที่ 2-3 มิ.ย 60
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ไซด์เสื้อโปโลสีดำ (เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ต่างจังหวัด) มีเฉพาะไซด์ชาย

  s= อก 38 นิ้ว , m= อก 40 นิ้ว , l= อก 42 นิ้ว , xl= อก 44 นิ้ว ,xxl= อก 46 นิ้ว
  This is a required question