Формуляр за включване в информационна база "ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ", РУО - ГАБРОВО в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19
Email address *
Име и Фамилия *
Телефон за връзка: *
Област *
Община *
Населено място *
Заявявам желанието си да се включа в информационна база от „заместващи учители“ в системата на: *
Required
Имам образователно-квалификационна степен *
Required
Висше училище, в което е придобита ОКС бакалавър (или магистър след средно образование) или в момента се обучавате - моля, изпишете пълното наименование. *
Специалност *
Притежавате ли професионална квалификация "учител"? *
Ако притежавате професионална квалификация "учител" по учебен предмет, моля напишете предмета: *
Ако се обучавате по специалност от професионално направление "Педагогика" или „Педагогика на обучението по…“, моля посочете учебния предмет: *
Моля, опишете допълнителни ОКС, ако притежавате такива - специалност, година на завършване, висше училище. Ако не притежавате отговорете с "не" *
В момента съм: *
Желая да се включа като "заместващ учител" по учебен предмет: *
Желая да работя като "заместващ учител" в община: *
Required
На разположение съм да замествам в период от учебната година, както следва: (моля опишете период/и) *
Моля, споделете накратко мотивацията си за включване в информационната база "заместващи учители" *
Мога да приложа при поискване (ако бъдете поканен за работа ще се свържем с Вас за изпращане на документите): *
Required
С попълването на настоящия формуляр приемам да бъдат администрирани моите лични данни с цел обработване за включване в системата на предучилищното и училищното образование като заместващ учител *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy