Анкета для вчителів фізики та астрономії

Шановний колего!
Пропонуємо вам узяти участь у моніторинговому дослідженні освітніх потреб педагогів Миколаївщини. Анкетування є анонімним. Результати дослідження використовуватимуться в узагальненому вигляді для вдосконалення змісту курсів підвищення кваліфікації.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Охорона інтересів дитини в системі освіти
  Формування екологічної компетентності на міжпредметній основі в умовах нового змісту фізичної  освіти
  Законодавство України про соціально-правовий захист працівника освіти
  Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
  Цивілізаційний розвиток людства через призму ХХІ століття
  Методика впровадження в навчальний процес із фізики сучасних досягнень фундаментальної науки та педагогіки
  Акмеологічний підхід у неперервній освіті вчителів-природничників
  Інформаційні мережні технології в науці та освіті
  Використання сервісів Веб 2.0. у професійній діяльності педагогічних працівників
  Міжпредметні зв’язки  як засіб підвищення ефективності навчання фізики та астрономії
  Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу
  Етнопсихологія у педагогічній діяльності вчителя фізики
  Вікові психологічні новоутворення в структурі особистості учня
  Формування готовності вчителів  до інноваційної діяльності
  Методи вивчення індивідуально-психологічних особливостей педагогів та учнів, їх урахування у професійній діяльності вчителів
  Фізичний експеримент – ефективний засіб якісного навчання і виховання вчителів і учнів
  Концептуальні засади та перспективи впровадження громадянської освіти в Україні
  Здоров’я людини  і навколишнє середовище
  Вплив техногенних факторів зовнішнього середовища на розвиток живих організмів
  Електрохімічні реакції
  Особливості енергетичних процесів у живих клітинах
  Генетичні основи біотехнологій
  Сучасні досягнення науки та техніки в змісті навчання фізики
  Сучасні досягнення астрономічної науки та їх роль у подальшому розвитку цивілізації
  Реалізація основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти у змісті навчання фізики та астрономії 
  Використання можливостей глобального інформаційного ресурсу у професійній діяльності педагога
  Методика формування в учнів навичок розв’язування астрономічних задач
  Веб-квест як інноваційна форма організації навчальної діяльності учнів із фізики та астрономії
  Астрономічна олімпіада: види завдань, особливості підготовки учнів
  Упровадження зовнішнього незалежного оцінювання в системі фізичної освіти
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question