PRIHLÁŠKA na workshop „Komunikujeme efektívne s dieťaťom s Aspergerovým syndrómom"; 26. októbra 2021
Cieľom workshopu je oboznámiť rodičov so základnými princípmi efektívnej komunikácie vychádzajúcej
z "Nenásilnej komunikácie" a "Rešpektujúceho prístupu", zohľadňujúc špecifiká detí s Aspergerovým syndrómom.

Súčasťou workshopu bude krátky tréning získaných zručností.

Workshop sa uskutoční v utorok 26. októbra od 16.00 do 18:30 hodiny, v priestoroch centra Andreas, na Galandovej ulici č. 7 v Bratislave.

P R O G R A M
16:00 - 17:00 1. blok – teoretický vstup
17:00 - 17:15 prestávka
17:15 – 18:00 2. blok – sebaskúsenostná aktivita
18:00 – 18:30 diskusia

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Poplatok za workshop je 15 EUR na jedného účastníka. Platí sa vopred.
Kapacita workshopu je obmedzená na 12 účastníkov. Občerstvenie je zabezpečené.

Svoju účasť, prosím, do 19. októbra 2021 prostredníctvom tejto prihlášky.

V prípade organizačných otázok kontaktujte manažérku vzdelávania Lucia Gvozdjákovú na t. č. 905 746 280 alebo gvozdjakova@andreas.sk. Pre viac informácií k obsahovej stránke kontaktujte lektorku Mgr. Hamadovú na hamadova@andreas.sk.

Workshop bude realizovaný v režime OTP – účastníci a lektorky, t. j. všetky zúčastnené osoby musia byť plne zaočkované alebo testované s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 (PCR / LAMP 72 hod. alebo antigénový test 48 hod. od odberu), alebo po prekonaní ochorenia COVID-19 (nie viac ako 180 dní).

LEKTORKY

Mgr. Ivana HAMADOVÁ vyštudovala psychológiu a doplnkové pedagogické štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala ako pedagogička v SZŠ CENADA (Škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním) s deťmi v úvodných ročníkoch a s deťmi s dvojitou výnimočnosťou (intelektové nadanie + AS). Od roku 2018 sa v centre Andreas venuje terapeutickej práci a diagnostike detí s AS. Absolvovala kurz rešpektujúcej výchovy (Rešpektovať a byť rešpektovaný), výcvik v nedirektívnej terapii hrou a Filiálnu terapiu.

Mgr. Ľubica MELOCÍKOVÁ vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a špeciálne vychovávateľstvo v MC BA. Absolvovala dvojročný výcvik v arteterapii a tri roky navštevovala výcvik v terapii PCA. Ako pedagogička a školská psychologička pracovala v Škole pre mimoriadne nadané deti, neskôr aj v SZŠ CENADA v Bratislave. Od roku 2018 pracuje v centre Andreas, kde sa venuje poradenstvu pre rodiny, terapii a diagnostike detí s PAS.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Untitled Title
Záväzne sa prihlasujem na workshop *
Váš titul
VZOR: Mgr. / Ing. / PhDr.
Vaše meno *
VZOR: Anna (prosím píšte s diakritikou)
Vaše priezvisko *
VZOR: Nováková (prosím píšte s diakritikou)
Adresa... (ulica) *
VZOR: Nejedlého 7 (prosím píšte s diakritikou)
Adresa... (mesto) *
VZOR: 841 02 Bratislava
Kontakt - mobil *
Kontakt - email *
Meno dieťaťa *
napíšte priezvisko a krstné meno dieťaťa
Dátum narodenia dieťaťa *
napíšte deň.mesiac.rok vo formáte DD.MM.RRRR
Miesto narodenia dieťaťa *
napíšte mesto, kde sa Vaše dieťa narodilo (napr. Martin)
Vzťah k dieťaťu *
napíšte vzťah k dieťaťu - napr. rodič, starý rodič, apod.
Diagnóza dieťaťa *
Navštevujete Autistické centrum Andreas? *
Vystavenie faktúry *
Priestor pre Vaše poznámky a otázky
Súhlas so spracovaním údajov *
Týmto dávam súhlas, podľa pravidiel nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním a uchovávaním uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o vzdelávacích aktivitách organizovaných Autistickým centrom Andreas n.o. Súhlas dávam prevádzkovateľovi Autistické centrum Andreas n.o. so sídlom na Galandovej 7, 811 06 Bratislava, IČO 31821677. Súhlas zanikne zánikom organizácie alebo je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na andreas@andreas.sk. Súhlasím so zaradením do databázy. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy