KOZAN TİCARET BORSASI DIŞ PAYDAŞ
Sayın katılımcı bu anket paydaşlarımızın borsamızdan beklentilerini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıdaki soru ve ifadelerde, katılma derecenize göre ilgili kutucuğa işaretleyiniz.
Email address *
Anketin Doldurulduğu Kurum
Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Orta Düzeyde Katılıyorum
Katılmıyorum
Hiç Katılmıyorum
Kozan Ticaret Borsası ile sürdürdüğüm ilişkilerde beklentilerim dikkate alınıyor.
Kozan Ticaret Borsası değişen koşullara uyum sağlama konusunda başarılıdır.
Kozan Ticaret Borsası Kamuoyu ile bilgi paylaşan bir kurumdur.
Kozan Ticaret Borsası koordinasyon ve işbirliğine açık bir kurumdur.
Kozan Ticaret Borsası kurumsal ve idari anlamdaki sorumluluklarını yerine getirme konusunda başarılıdır.
Kozan Ticaret Borsası ile ilgili soru ve sorunlar için ilgili birimine kolay erişilebilir.
Kozan Ticaret Borsasından aldığınız hizmetler beklentilerinizi ne ölçüde karşılıyor?
Kozan Ticaret Borsası hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan ulaşıyorsunuz? Bu kaynaklar hakkındaki kanaatiniz nasıldır?
Çok İyi
İyi
Orta
Zayıf
Çok Zayıf
Kurumun web sitesinden
Toplantı ve ortak çalışmalar yolu ile
Basın yolu ile
Kurum yayınlarından
Eğitimler aracılığı ile
Kozan Ticaret Borsası birimleri ile ilişki düzeyinizi ve memnuniyet derecenizi belirtiniz.
Çok Memnunum
Memnunum
Orta Düzeyde Memnunum
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
Meclis Kurulu
Yönetim Kurulu
Genel Sekreter
Muhasebe Servisi
Tescil Servisi
Muamelat Servisi
Basın Yayın Servisi
Laboratuvar Servisi
xKozan Ticaret Borsasına ilişkin aşağıdaki konularda memnuniyet düzeyinizi belirtiniz.
Çok Memnunum
Memnunum
Orta Düzeyde
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
Eğitim ve Yayım Faaliyetleri
Tarımsal Desteklemeler
Kırsal alana yönelik faaliyet ve hizmetler
İlgili kişilere ulaşım kolaylığı
Hizmette çabukluk
Personelin bilgi ve deneyimi
Mevzuat değişikliklerinde bilgilendirme
Kozan Ticaret Borsası hakkında sahip olduğumuz imaj ve görüşünüzü aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz .
Çok Memnunum
Memnunum
Orta Düzeyde Memnunum
Memnun Değilim
Hiç Memnun Değilim
Çağdaşlık
Güvenilirlik, saygınlık
Hizmet kalitesi
Kendini yenileme
Şeffaflık
Dış kurumlarla işbirliği
Alt yapı, donanım, bina imkânları
Hizmet beklentilerinin karşılanması
Kozan Ticaret Borsası çalışanlarının size karşı yaklaşımlarından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz.
Çok Memnunum
Memnunum
Orta Düzeyde Memnunum
Memnunum Değilim
Hiç Memnunum Değilim
Güler yüz
İşlem hızı
Hatasız işlem
İş ve işlem hakkında yeterli bilgi
İletişim Becerisi
Mesleki Yeterlilik
Temsil Yeteneği
Kurum/Kuruluşunuzun Kozan Ticaret Borsası ile işbirliği içerisinde yapması gerektiğini düşündüğünüz çalışmaları belirtiniz.
Kozan Ticaret Borsası yaptığı hizmetlerin geliştirilmesine yönelik olarak önerilerinizi belirtiniz.
Kozan Ticaret Borsası başarılı/güçlü bulduğunuz yönlerinden, 1 en güçlü olanı belirtmek üzere, ilk 5 tanesini sıralayınız
1
2
3
4
5
Personel Kalitesi
Teknolojik İmkanlar
Genel Çalışma Kurallarına Uyum
İş Akış Süreçlerinin Verimliliği
Yeniliğe ve Değişime Açık Olması
Paydaşlarıyla İlişkilerinin Yeterli Olması
Çalışanlar Tarafından Benimsenmiş Güçlü ve Açık Kurum Kültürünün Varlığı
Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Olumlu Kurum İmajının Varlığı
Tarafsız ve Şeffaf Bir Kurum Olması
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yeterli Olması
Faaliyetlerine İlişkin Mevzuatın Yeterli Olması
Kozan Ticaret Borsası başarısız, zayıf, geliştirilmesi gereken yönlerinden, 1 en zayıf olanı belirtmek üzere, ilk 5 tanesini öncelik sırasına göre sıralayınız.
1
2
3
4
5
Personel Kalitesinin Yetersiz Olması
Teknolojik İmkanların Yetersiz Olması
Genel Çalışma Kurallarına Uyumun Yetersiz Olması
İş Akış Süreçlerinin Verimsiz Olması
Yeniliğe ve Değişime Açık Olmaması
Paydaşlarıyla İlişkilerinin Yetersiz Olması
Çalışanlar Tarafından Benimsenen Güçlü ve Açık Kurum Kültürünün Olmaması
Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Olumlu Kurum İmajının Olmaması
Tarafsız ve Şeffaf Bir Kurum Olmaması
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yetersiz Olması
Bakanlık Faaliyetlerine İlişkin Mevzuatın Yetersiz Olması
Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service