Padriku Lasteaia rahulolu
Palume Teil osaleda Tallinna Padriku Lasteaia rahulolu-uuringus.

Teie poolt antud vastused aitavad edasise tegevuse planeerimisel, võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.

KÜSIMUSTIK LASTEVANEMATELE
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
Rühmas on laste vahel head suhted
Rühmaõpetajad on minu ja mu lapse jaoks alati olemas
Saan rühmaõpetajatelt infot oma lapse arengu kohta
Usaldan oma lapse rühmaõpetajaid
Lasteaial on olemas kaasaegsed õppe- ja kasvatustegevuseks vajalikud vahendid
Olen rahul toitlustamisega lasteaias
Lasteaia territoorium on lastele turvaline
Mu lapse lasteaiast omandatav alusharidus võimaldab lastel koolis hästi hakkama saada
Olen oma lapse lasteaiaga üldiselt rahul
Minu laps käib _____ rühmas (palun vali rühma nimi)
Soovin veel lisada... (100 tähemärki)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms