Πώς θα χαρακτηρίζατε τις παρακάτω προκλήσεις της Γεωργικής Ασφάλισης;
[θα χρειαστείτε μόνο λίγα λεπτά]
Email address *
Ασήμαντη
Μικρής σημασίας
Μέτρια σημαντική
Σημαντική
Πολύ σημαντική
Κλιματική αλλαγή και αβεβαιότητα των καιρικών συνθηκών
Πρόσβαση σε τοπικού επιπέδου μετεωρολογικές προγνώσεις
Λήψη έγκαιρων προειδοποιήσεων για μελλοντικά συμβάντα υψηλού κινδύνου
Βελτίωση της διαδικασίας διεκπεραίωσης των αιτημάτων αποζημίωσης
Εντοπισμός των περιπτώσεων απάτης
Χρήση έξυπνων συμβάσεων
Σχεδιασμός νέων γεωργοασφαλιστικών προϊόντων
Ακριβής εκτίμηση ζημιών και πρόσβαση σε σχετικούς χάρτες εκτίμησης ζημιών
Αύξηση της πιστότητας των πελατών / διαφάνεια αντιληπτή από τους ασφαλισμένους
Δυναμική τιμολόγηση με βάση τον πραγματικό κίνδυνο
Μείωση του αριθμού των επιτόπιων επισκέψεων για επαλήθευση των αιτημάτων αποζημίωσης
Υψηλό διοικητικό κόστος για την επαλήθευση και την παρακολούθηση των αιτημάτων αποζημίωσης
Σας ευχαριστούμε !
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy