i) Penolakan Wang

Disediakan oleh: CIkgu Ahmad Shukri

Pilih jawapan yang paling tepat.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question