មតិយោបល់ត្រឡប់អំពីការរចនាឧទ្យានដីសើមភាគខាងត្បូង
ពួកយើងចង់ស្ដាប់មតិយោបល់របស់អ្នក! ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិនេះ អ្នកប្រហែលជាបានអានសេចក្ដីផ្ដើម​នៃគម្រោងរួចហើយ៖

https://www.delawareriverwaterfront.com/planning/projects3/south-wetlands-park-project

និងបានធ្វើការទស្សនាទីតាំងនិម្មិត្ត៖

https://sketchfab.com/3d-models/drwc-south-philadelphia-wetlands-park-d1717a4740ef4347a27bc2dd0b60279b

ប្រសិនបើមិនទាន់បានធ្វើដូច្នេះទេ សូមចំណាយពេល​ដើម្បីស្វែងយល់បន្តិចអំពីគម្រោង​ ហើយបន្ទាប់មក​ប្រាប់ពួកយើង​ពីការយល់ឃើញរបស់អ្នក!
ផ្អែកលើអ្វីដែលអ្នកបានឃើញ តើអ្នកទំនងជានឹងមកទស្សនាឧទ្យាននេះដល់កម្រិតណា? *
របស់បីយ៉ាងដែលខ្ញុំចូលចិត្តអំពីឧទ្យាននេះគឺ (ជ្រើសរើសឲ្យបាន 3)៖ *
Required
ឧទ្យាននេះនឹង​មានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើងប្រសិនបើ៖  *
តើអ្នកគិតថាអ្នកនឹងទៅទីនោះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា? *
តើអ្នកជាញឹកញាប់នឹងទៅទីនោះដោយរបៀបណា? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of OLIN. Report Abuse