Από την Επιστήμη Τροφίμων στη Βιομηχανία Τροφίμων

Παραδείγματα & Εφαρμογές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ομάδες Φοιτητών
Πέμπτη 21 Απριλίου 2016, ώρα 18:00’ Ξενοδοχείο PORTO PALACE, Θεσσαλονίκη

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question