แบบฝึกหัด เรื่อง การประกอบอาชีพ
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามตามหัวข้อคำถามที่กำหนดให้ แล้วส่งผ่านระบบออนไลน์
เลขที่ *
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน *
1. อาชีพ หมายถึง
2. ปัจจัยแห่งความสำเร็จประกอบด้วย
3. การจัดการ หมายถึง
4. การจัดการอาชีพ หมายถึง
5. คุณลักษณะสำคัญในการจัดการอาชีพ ได้แก่
6. ความสำคัญของการจัดการอาชีพ คือ
7. อาชีพด้านการผลิต มีลักษณะอย่างไร
8. ตัวอย่างอาชีพด้านการผลิต ได้แก่ (บอกอย่างน้อย 3 อาชีพ)
9. อาชีพด้านการบริการ มีลักษณะอย่างไร
10. ตัวอย่างอาชีพด้านการบริการ ได้แก่ (บอกอย่างน้อย 3 อาชีพ)
11. อาชีพรับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีลักษณะอย่างไร
12. ตัวอย่างอาชีพด้านการรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คือ (บอกอย่างน้อย 3 อาชีพ)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy