Ankieta w ramach konsultacji społecznych
Szanowni Państwo!

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach - Pani Lucyna Glinka oraz Burmistrz Gminy Kowary - Pani Bożena Wiśniewska, zapraszają mieszkańców Gminy Kowary do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych związanych z przebudową lokalu nr 10 znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 4 w Kowarach i przekształceniem tego lokalu na Filię nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach.

Niniejsza ankieta ma na celu zebranie od mieszkańców Gminy Kowary opinii, dotyczących zamiaru modernizacji pomieszczeń lokalu nr 10 znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 4 pod Filię nr 1 MBP w Kowarach oraz zebraniu informacji, poznaniu oczekiwań i potrzeb Mieszkańców w zakresie funkcjonowania Filii MBP w Kowarach. Prosimy o odpowiedzi na zadane pytania oraz uwagi. Zapytania mają charakter anonimowy i posłużą w celach ewaluacyjnych.

Ankieta będzie dostępna do wypełnienia w dniach 13.03.2017-13.04.2017r. w formie elektronicznej na stronach internetowych: www.mbpkowary.pl oraz www.kowary.pl, a także w formie papierowej: w siedzibie głównej MBP w Kowarach (ul. Szkolna 2) i w aktualnej siedzibie Filii nr 1 MBP w Kowarach (ul. Górna 2).

1. Czy obecna powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych w Filii nr 1 MPB w Kowarach znajdującej się na Wojkowie jest dla Państwa wystarczająca? Proszę wybrać 1 odpowiedź.
2. Czy dostrzegają Państwo potrzebę budowy nowej, większej Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej Kowarach na Wojkowie? Proszę wybrać 1 odpowiedź.
3. Czy uważają Państwo, że nowe zmodernizowane pomieszczenia biblioteczne powiększone o dodatkową przestrzeń i nowocześnie wyposażone podniosą atrakcyjność usług bibliotecznych? Proszę wybrać 1 odpowiedź.
4. Czy uważają Państwo, że oferta Filii MBP w Kowarach oprócz wypożyczenia zbiorów w nowym budynku Filii powinna zostać poszerzona? Proszę wybrać 1 odpowiedź.
5. Jaka według Państwa powinna być dodatkowa oferta dla użytkowników nowej Filii MBP w Kowarach oprócz wypożyczania zbiorów (można zaznaczyć kilka odpowiedzi).
6. Jak często korzysta Pani/Pan z usług Filii nr 1 MBP w Kowarach? Proszę wybrać 1 odpowiedź.
7. Płeć
8. Wiek
9. Jest Pani/Pan osobą (można zaznaczyć kilka odpowiedzi).
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms