COACH MEISTARKLASE 22.09.2020.
Kā dzīvot nezināmajā

Seminārs krievu valodā

Notiek:
22. septembrī plkst. 10:00-11:30

Jautājuma aktualitāte: mēs dzīvojam pastāvīgu un dažkārt neparedzamu pārmaiņu periodā. Gandrīz katrs cilvēks šodien saskaras ar faktu, ka tika pārkāptas ierastās prioritātes, iedibinātais dzīvesveids un ritms. Šobrīd cilvēku lielākie stresa avoti ir nestabilitāte un nenoteiktība.
Seminārā galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, kā iemācīties dzīvot nezināmā vidē, saglabājot iekšēju mieru un veselo saprātu. Pie kādiem mūsdienu profesiju speciālistiem vajadzētu meklēt palīdzību? Mēs galvenokārt koncentrēsimies uz koučingu un supervīziju.
Parunāsim par to atbilstību konkrētajā laika posmā, ņemsim vērā to atšķirības, norādīsim konkrētus gadījumus un to piemērošanas rezultātus. Pieskarsimies jautājumam par to, kad koučings un supervīzija nedarbojas.
Ieguvumi:

1. Izpratne par to, ka pat spēcīgiem un neatkarīgiem cilvēkiem dažkārt ir nepieciešams atbalsts. Jūs redzēsiet savus ieguvumus un kādas ir jūsu uzņēmuma priekšrocības.
2. Zināt, kur un kāda veida palīdzību un atbalstu meklēt katrā gadījumā.
3. Izpratne par atšķirību starp koučingu un supervīziju. Tas ļaus ietaupīt laiku un naudu, lai jūs varētu koncentrēties uz to, kur tieši meklēt risinājumu.
4. Smadzeņu apmācības rīku, kas palīdz tikt galā ar nenoteiktību.

Semināru vada:
Jūlija Matisone, profesionāls koučs un biznesa trenere, vairāk kā 20 gadus nodarbojas ar pieaugušo izglītību un attīstību. Šobrīd strada kā korporatīvais koučs, kā arī vada konsultācijas .Vada seminārus un meistarklases Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā
Alena Bulakh, koučs, supervizore un karjeras konsultante, kuras specializācija ir personīgā attīstība. Pieredze starptautiskos uzņēmumos: koučinga un apmācības komandas, individuālas nodarbības ar vadītājiem. Individuālas konsultācijas karjeras attīstības, mērķu noteikšanas un sasniegšanas, darba jautājumu risināšanas jomā.
Seminārs/vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem, 20 dalībnieki aicināti piedalīties seminārā klātienē!
Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu vebināram.


Мастер-класс – дискуссия (на русском языке)
Как жить в условиях неизвестности

Актуальность вопроса: Мы живем в период постоянных и порой непредсказуемых изменений. Почти каждый человек сегодня столкнулся с тем, что привычные представления, устоявшийся образ и ритм жизни оказались нарушенными. Для большинства людей нестабильность и неизвестность являются самыми большими источниками стресса.

На семинаре речь пойдет о том, как научиться жить в условиях неизвестности, сохранить внутреннее спокойствие и здравый смысл. У каких специалистов современных помогающих профессий стоит искать помощи. Главным образом мы остановимся на коучинге и супервизии. Поговорим об их актуальности именно в данный момент времени, рассмотрим их отличия, приведем конкретные кейсы и результаты их применения. Затронем вопрос, когда коучинг и супервизия не работают.

Что приобретут участники:

1. Понимание, что даже сильные и самостоятельные люди иногда нуждаются в поддержке. Вы увидите свои выгоды и в чем выигрыш для Вашей компании.

2. Знание, где и какую помощь и поддержку искать в каждом конкретном случае.

3. Понимание разницы между коучингом и супервизией. Это Вам позволить сэкономить время и деньги, чтобы целенаправленно обращаться туда, где Вы найдете решение.

4. Инструмент тренировки мозга, который помогает справляться в условиях неопределенности.

Семинар ведут:
Юлия Матисоне, профессиональный коуч и бизнес-тренер, более 20 лет работает в области обучения и развития взрослых. В настоящее время работает корпоративным коучем, а также проводит индивидуальные консультации. Опыт работы по проведению семинаров и мастер-классов в Латвии, Литве, Эстонии и России. Работает с клиентами из стран Балтии и России, Германии, Австрии, Англии, Австралии, Израиля.

Алена Булах, коуч,с упервизор и консультант по вопросам карьеры, специализирующаяся на личном развитии. Опыт работы в международных компаниях: коучинг и тренинг команд, индивидуальные сессии с руководителями. Индивидуальные консультации в области карьерного развития, определения и достижения цели, решения рабочих вопросов.

Регистрация:
В семинаре/вебинаре могут участвовать только члены ТППЛ, 20 участников приглашаются для очного участия в семинаре!
Перед началом семинара Вы получите информацию, необходимую для подключения.
Vārds, uzvārds *
Pārstāvētais uzņēmums, organizācija *
Amats *
E-pasts *
Tālruņa numurs *
Pārstāvētais uzņēmums, organizācija ir LTRK biedrs *
Semināra apmeklējuma veids *
Kādas tēmas Jūs vēlētos dzirdēt nākamajos "COACH MEISTARKLASE" semināros?
Kādi ir Jūsu jautājumi ekspertam par šo tēmu?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy