สมัครเป็นแหล่งฝึก โครงการ พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการบริหาร ร้านยา
เรียน พี่ๆ น้องๆ ชาวเภสัชกรชุมชน

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นแหล่งฝึกฯ ด้านการจัดการบริหารร้านยา ในปี 2567
(1 ผลัด 6 สัปดาห์ ช่วงเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม 2567)

วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์
(มุ่งเน้นการเข้าใจในการบริหารจัดการ ภายใต้บริบทของแต่ละบุคคล)

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านบริหารจัดการในงานเภสัชกรรมชุมชน ที่ต้องผสมผสานระหว่าง การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน และ การบริบาลเภสัชกรรมชุมชนที่ต้องคำนึงถึงผู้ป่วย ครอบครัวและสังคม
๒. มีทักษะ และความชำนาญในด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะในงานเภสัชกรรมชุมชน
๓. มีเจตคติที่ดีต่อบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการในงานเภสัชกรรมชุมชน

คุณสมบัติ ของร้านยาที่จะเป็นแหล่งฝึก ด้านการบริหารจัดการร้านยา ดังนี้
ก. มีประสบการณ์หรือเป็นเจ้าของกิจการร้านยา อย่างน้อย 3 ปี
ข. มีเภสัชกรตลอดเวลาทำการ
ค. มีเวลา และให้โอกาส นักศึกษา แลกเปลี่ยน/ถามตอบประเด็น เรื่อง การบริหารจัดการร้านยา ได้
ง. ยินดีที่จะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงาน ด้าน การบริหารจัดการร้านยา
(ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สอน แต่เป็นผู้ให้โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้)

หมายเหตุ : การสมัครนี้เป็นเพียงแค่ การแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ แต่ทั้งนี้ การคัดเลือกจะถูกพิจารณาจากกรรมการฯและ เนื่องจากเป็นการฝึกงานผลัดเลือกเสรี การเลือกลงแหล่งฝึกฯจึงเป็น การเลือกโดยเสรีจากนิสิต/นักศึกษา"
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำนำชื่อ *
Required
ชื่อ - นามสกุล *
เลขใบประกอบ *
ชื่อร้าน *
เลขที่ หมู่ที่ *
อาคาร ,ชั้น , ซอย  *
ถนน *
ตำบล/แขวง *
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
Email *
ประวัติการศึกษา *
ประสบการณ์ การทำงาน  รางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี) *
ประวัติการเป็นแหล่งฝึกนักศึกษาเภสัชศาสตร์  (ถ้าไม่มีระบุ xxx) *
กิจกรรมโครงการ หรือความคาดหวัง นักศึกษาที่จะมาฝึกฯ *
ร้านยาของท่านเป็น ร้านยา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy