Opinnäytetyön kysely endometrioosia sairastavan naisen itsehoitomenetelmistä fyysisen kivun hoidossa

Hyvä endometrioosia sairastava nainen,

Olemme Diakonia-ammattikorkeakouluopiskelijoita Helsingistä ja teemme opinnäytetyötämme endometrioosin aiheuttamista fyysisistä kivuista ja siihen löydetyistä itsehoitomenetelmistä yhteistyössä Endometrioosiyhdistys ry:n kanssa.

Työmme tavoitteena on saada kyselylomakkeen avulla selvitettyä millaisia itsehoidollisia kivunhoitokeinoja olette löytäneet helpottamaan elämäänne. Saamaamme tietoa on tarkoitus käyttää apuna niin vertaistuellisuudessa kuin terveydenhuollon ammattilaistenkin keskuudessa opinnäytetyömme kautta. Lisäksi julkaisemme tutkimuksemme keskeiset asiat artikkelin muodossa Endorfiini lehdessä. Kyselyyn vastaajien henkilöllisyys ei tule esille missään vaiheessa. Lisäksi vastaukset hävitetään analysoimisen jälkeen. Vastaamalla kyselyyn annat tärkeää tietoa siitä, kuinka endometrioosin aiheuttamaa fyysistä kipua voidaan lievittää tai jopa poistaa kokonaan itsehoidon keinoin.

Fyysisen kivun itsehoidolla tarkoitetaan kyselyssämme niitä asioita, joita ihmiset itselleen suorittavat terveyttä vahvistaakseen ja ylläpitääkseen sekä kivun ehkäisemiseksi ja sekä hoitamiseksi. Ns. vaihtoehtolääkinnälliset keinot kuten akupunktio, vyöhyketerapia, magneettiterapia, aromaterapia sekä erilaisten itsehoitolääkkeiden ja vitamiinien käyttö rajataan kyselymme ulkopuolelle.

Toivomme että vastaisit kysymyksiin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.6.2013
mennessä.

Yhteistyöstä kiittäen

Sairaanhoitajaopiskelijat

Katja Hemminki Johanna Karaslahti
katja.hemminki@student.diak.fi johanna.karaslahti@student.diak.fi

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question