Rahuloluküsitlus VIII-XII klasside õpilastele
Palume Sul osaleda Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilaste rahulolu-uuringus.

Ootame õpilastelt hinnanguid, kommentaare ja ettepanekuid, mis võimaldavad juhtkonnal hinnata praegust olukorda ja pöörata kooli arendamisel rohkem tähelepanu õpilastele olulistele teemadele. Sinu poolt antud vastused aitavad kooli edasise arengu planeerimisel, probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel. Ankeet on anonüümne.

Ette tänades Järva-Jaani Gümnaasiumi direktor Raigo Prants

Suhted koolis
Meie koolis on sõbralik õhkkond
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Meie klassi õpilaste vahel on valdavalt head suhted
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Mida soovid lisada suhete kohta koolis?
Your answer
Info liikumine koolis
Meie koolis on aktiivne õpilasesindus
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Minu vanemad teavad, mis koolis toimub
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Koolis toimuva kohta saan infot:
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei saa sealt üldse infot ja 5 – põhiline infoallikas
1
2
3
4
5
Ei kasutata meie koolis
kooli juhtkonnalt
klassijuhatajalt
kooli kantsaleist
õpilasesinduselt
koolilehest
klassi kodulehelt
kooli kodulehelt
infostendilt
kooli sisevõrgust
e-koolist
muust kohast
Mida soovid info liikumise kohta lisada?
Your answer
Õppetöö läbiviimine
Minu õpetajad teevad oma tööd hästi
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Õpin igal õhtul keskmiselt…
Koolis on võimalik saada konsultatsioone ja järeleaitamistunde
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Mida soovid veel lisada õppetöö kohta?
Your answer
Õpilaste arenguvõimalused väljaspool õppetööd
Koolis pakutakse võimalusi õppetööväliseks tegevuseks (trennid ja huviringid)
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Koolis toimuvate õppetööväliste tegevuste ajad on õpilastele sobivad
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta?
Your answer
Koolikeskkond
Kooli ruumides on hea olla
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Kooli ruumid on puhtad ja korras
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Ma ei pea kartma, et koolis mu asju varastatakse või lõhutakse
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Meie koolis ...
Meie koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – juhtumid jäetakse tähelepanuta ja 5 – tegeletakse tõsiselt, 6 – ei ole kokku puutunud
Koolis on head tingimused…
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
1
2
3
4
5
Ei oska vastata
kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks
käsitöötundide läbiviimiseks
kunstiõpetuse tundide läbiviimiseks
arvutiõpetuse tundide läbiviimiseks
keemia- ja füüsikatundide läbiviimiseks
Olen rahul toitlustamisega meie koolis
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Mida soovid koolikeskkonna kohta veel lisada?
Your answer
Kooli maine ja üldine rahulolu kooliga
Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Meie koolis omandatud haridus võimaldab õpilastel tulevikus hästi hakkama saada
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Soovitan meie kooli õppima tulla
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei soovita üldse ja 5 – kindlasti soovitan, 6 – ei oska vastata
Olen meie kooliga üldiselt rahul
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 6 – ei oska vastata
Lõpetuseks
Millised on Sinu ettepanekud kooli paremaks muutmiseks?
Your answer
Kuidas Sa tunned, et Sul koolis läheb?
Sinu sugu
Käin...
Tänu vastamast!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms