A&M Start
A&M Financial Consulting announces a call for applications from startup projects, which could be supported by our company within the framework of its corporate social responsibility.

The selected startup will get an opportunity to benefit from one of our core services. After the selection process, we will involve both our experts and the startup team to discuss and to seek solutions for the challenges that the startup has faced or may encounter in the future.


We provide the following services:

> Corporate finance advisory
> Operational management advisory
> Strategic management advisory

For details please visit our website: http://www.amfconsulting.am/


Who can apply:

> Startups founded and/or based in Armenia. Startups from regions are strongly encouraged to apply.
> Startups, which already have an MVP or a solid understanding of what it should be.
> Startups that are already being financed or have a real expectation of receiving funding.
> Startups that are prepared to provide necessary information and to participate in face-to-face or remote discussions throughout our cooperation.
> The services we offer must be relevant to the needs and priorities of the startup.

DEADLINE: April 5, 2019

For any information needed please feel free to contact us via the following email address: s.shahbazyan@amfconsulting.am

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A&M Financial Consulting ընկերությունն իր կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակներում հայտարարում է հայտադիմումների ընդունում՝ ստարտափ նախագծերին աջակցելու նպատակով։

Ընտրված ստարտափը հնարավորություն կունենա օգտվելու մեր ընկերության կողմից մատուցվող հիմնական ծառայություններից մեկից։ Գործընթացում ներգրավված կլինեն ինչպես մեր փորձագետները, այնպես էլ ստարտափ թիմի անդամները՝ քննարկելու և լուծումներ փնտրելու ստարտափի արդեն առկա և հնարավոր մարտահրավերների համար։


Մենք մատուցում ենք հետևյալ ծառայությունները՝

> Կորպորատիվ ֆինանսների խորհրդատվական ծառայություններ
> Գործառնական կառավարման խորհրդատվական ծառայություններ
> Ռազմավարական կառավարման խորհրդատվական ծառայություններ

Այցելեք մեր կայքը մանրամասների համար՝ http://www.amfconsulting.am/


Մեզ կարող են դիմել՝

> Ստարտափներ, որոնք հիմնվել և/կամ գործում են Հայաստանում։ Խրախուսվում է մարզերում գործող ստարտափների դիմելը։
> Ստարտափներ, որոնք ունեն MVP կամ դրա մասին համապարփակ պատկերացում։
> Ստարտափներ, որոնք ունեն սկզբնական ֆինանսավորում կամ իրական ակնկալիք այն ստանալու։
> Ստարտափներ, որոնք պատրաստ են տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկություններ և մասնակցել մեր թիմի հետ քննարկումներին։
> Մեր կողմից մատուցվող ծառայությունները պիտի համապատասխանեն ստարտափի կարիքներին ու առաջնահերթություններին։


ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ՝ Ապրիլի 5, 2019թ․


Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ հետևյալ էլ․ հասցեի միջոցով․ s.shahbazyan@amfconsulting.am

Email address *
In what language do you prefer to fill out the application? Ո՞ր լեզվով եք նախընտրում լրացնել հայտադիմումը։ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service