การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
การกรอกข้อมูลภาระงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
ส่วนที่ 2 : ภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (Workload)
ส่วนที่ 3 : ภาระงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัด (Workload)
ส่วนที่ 4 : ผลการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy