แบบทดสอบหลังดูคลิป เรื่อง เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
คำชี้แจง : หลังจากการดูคลิปจบให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
ดูคลิปเครื่องเคาะสัญญาณเวลาแล้วตอบคำถาม
Your answer
เวลากำหนดอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จงเรียงลำดับเวลาต่อไปนี้
1. ศตวรรษ 2. สหัสสวรรษ 3. ทศวรรษ 4. ปี 5. สัปดาห์
6. เดือน 7. ชั่วโมง 8. วัน 9. วินาที 10. นาที
1. ข้อใดเรียงลำดับเวลาได้ถูกต้อง
1 point
2. เครื่องเคาะสัญญาณเวลาเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์หาปริมาณใดต่อไปนี้
1 point
3. การดึงแถบกระดาษเร็ว ๆ ลักษณะจุดที่เกิดขึ้นบนแถบกระดาษเป็นอย่างไร
1 point
4. การดึงแถบกระดาษช้า ๆ ลักษณะจุดที่เกิดขึ้นบนแถบกระดาษเป็นอย่างไร
1 point
5. ใน 1 วินาทีเครื่องเคาะสัญญาณเคาะได้กี่ครั้ง
1 point
6. ในแต่ละช่วงจุดใช้เวลาในการเคาะเท่ากับกี่วินาที
1 point
7. รอยจุดบนกระดาษจะให้ข้อมูลปริมาณใดบ้าง
1 point
8. การหาอัตราเร็วเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณใดกับปริมาณใด
1 point
9. หน่วยการหาอัตราเร็วตรงกับข้อใด
1 point
10. ถ้าจุดบนแถบกระดาษมีระยะห่างมากขึ้น แสดงว่าอัตราเร็วของมือในการดึงกระดาษเป็นอย่างไร
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms