ИСКАМ ДА УЧАСТВАМ!

Какви права имат родителите на деца с аутизъм в България?
Какви възможности предоставя новия закон за образование, влязъл в сила от 1 август 2016 г.?

Това са въпросите, които ще изясняваме под формата на открит форум на 21 май (събота), от 10.00 до 13.00 ч. в Център по приложен поведенчески анализ, кв. „Горубляне“. Предвидена е кратка кафе пауза.

Презентатори ще бъдат Владислава Цолова, председател на Сдружение „Аутизъм днес“ и Калоян Дамянов - директор на Ресурсен център - София град и Съветник на Министъра на образованието и и Ана Ананиева -
Заместник председател на Агенцията за социално подпомагане.

За контакт: Владислава Цолова, Стъпка за невидимите деца на България, тел. 0896 699 274, e- mail: invisible.bulgarian.children@gmail.com

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image