แบบฟอร์มเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในทำเนียบบุลคลากรโรงเรียนน้ำพองศึกษา บนเว็บไซต์ www.nps.ac.th
แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นโดยงาน ICT โรงเรียนน้ำพองศึกษา เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม ข้อมูลในทำเนียบบุคลากรของโรงเรียน ในเว็บไซต์ www.nps.ac.th หากบุคลากรท่านไม่สะดวกส่งภาพถ่ายหน้าตรง ทางแบบฟอร์มนี้ ให้ดำเนินการกรอกข้อมูล แล้วนำภาพส่งได้ที่ห้อง robot อาคาร 3 หากงาน ICT ดำเนินการเสร็จจะคืนภาพถ่ายดังกล่าวให้แก่ท่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
สกุล *
ตำแหน่ง *
วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา ป.ตรี *
สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา ป.ตรี *
วุฒิการศึกษา ป.โท
สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา ป. โท
วุฒิการศึกษา ป.เอก
สาขาวิชาที่เร็จการศึกษา ป.เอก
E- mail Address ควรเป็นเมลขององค์กร เช่น ruangsit.n7@nps.ac.th หากยังไม่มีโปรดต่อที่ต่อห้อง Robot อาคาร 3
เว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ สื่อออนไลน์
รูปถ่ายหน้าตรง สำหรับข้าราชการ เป็นเครื่องแบบปกติขาว ลูกจ้างเป็นเสื้อสูท ไฟล์ภาพควรเป็นชื่อท่านภาษาอังกฤษ
การดำเนินการกรอกข้อมูลในครั้งนี้เพื่อ *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือติดต่อกลับกรณีข้อมูลมีปัญหา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนน้ำพองศึกษา. - Terms of Service