ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ (ปวส.)สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ภาคเรียนที่ 2. ปีการศึกษา 2564.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
อีเมล *
1. ชื่อผู้สมัคร
คำนำหน้า *
ชื่อผู้สมัคร *
นามสกุล *
เลขบัตรประชาชน *
อายุ *
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ จะสมัครในระบบการศึกษา *
สาขาวิชาที่จบ *
3. เกิด เดือน ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
สัญชาติ *
ศาสนา *
หมู่เลือด *
4. สถานที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด
บ้านเลขที่ *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ไลน์ไอดี (Line ID) นักเรียน *
เบอร์โทรศัพท์(นักเรียน)
จังหวัดที่เกิด *
5. สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาระดับชั้น *
จากสถานศึกษา *
เกรดเฉลี่ยสะสม *
ปีที่จบ *
ส่วนสูง *
น้ำหนัก *
6.ชื่อ-สกุล บิดา *
อาชีพบิดา *
รายได้บิดา บาท/เดือน *
สถานภาพครอบครัวของบิดา *
เบอร์โทรศัพท์บิดา
ชื่อ-สกุล มารดา *
อาชีพมารดา *
รายได้มารดา. บาท/เดือน
สถานภาพครอบครัวของมารดา *
เบอร์โทรศัพท์มารดา
สถานะสมรสของบิดา-มารดา (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ) *
Required
7. ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง *
อาชีพผู้ปกครอง *
รายได้ผู้ปกครอง (บาท/เดือน) *
ความสัมพันธ์กับนักเรียน *
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง *
โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดส่งแบบฟอร์ม *
Required
เมื่อท่านกรอกรายละเอียดกดส่งแล้ว...ให้ท่านเช็คเมล์ของท่านเพื่อพิมพ์ใบสมัคร.....
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ministry of Education Thailand. Report Abuse