แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการข้อมูลรายงานสถานการณ์และเตือนภัย SMEs
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการข้อมูลรายงานสถานการณ์และเตือนภัย SMEs ประจำปี 2559 สสว. จึงขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาตอบแบบสอบถามและขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ชื่อ-นามสกุล
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
E-mail
Your answer
ท่านคือ *
ประเภทของข้อมูลรายงานสถานการณ์และเตือนภัย SMEs ที่ท่านรับบริการ *
เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ
Required
ความถี่ในการรับบริการข้อมูลรายงานสถานการณ์และเตือนภัย SMEs
ความคิดเห็นต่อการให้บริการข้อมูลรายงานสถานการณ์และเตือนภัย SMEs *
กรุณาเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ความสะดวกในการรับบริการข้อมูล
ความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูล
ความเหมาะสมของการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ
ความเหมาะสมของรูปแบบในการนำเสนอข้อมูล
ความสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ของข้อมูล
ปัญหาที่พบจากการรับบริการข้อมูลรายงานสถานการณ์และเตือนภัย SMEs
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms