Enquesta sobre la FP Dual
Benvolgut, benvolguda,
Des d'USTEC·STEs desitgem fer una radiografia sobre la implantació i funcionament de la Formació Professional Dual a Catalunya, a fi de disposar de prou elements per fer una valoració i un informe sobre el tema. Fins al moment no hem pres cap posicionament al respecte, a l'espera de tenir prou dades i perspectiva. La vostra col·laboració ens hauria d'ajudar a fer-ho.
És per això que us preguem que reenvieu aquesta enquesta al professorat del vostre centre que treballi en aquesta modalitat. Tan bon punt haguem analitzat les dades, rebreu el nostre informe.

Temps aproximat per omplir el formulari: 4 minuts

1. Ets professor/professora de Formació Professional?
2. De quina família professional ets docent?
3. Treballes en un centre
4. Quins ensenyaments s'imparteixen al teu centre?
5. A quin cos docent pertanys?
6. Al teu centre oferiu Formació Dual?
7. Al teu departament o família professional feu Formació Dual?
8. Has estat tutor/a de Formació Dual?
9. Valora el teu grau d'acord amb la següent afirmació: "Amb la FP Dual l'alumnat surt millor preparat per al món laboral"
Totalment en desacord
Totalment d'acord
10. Segons les dades del teu centre, creus que l'alumnat té una major inserció laboral? En cas afirmatiu, indica'n el percentatge (100% seria la mateixa que els de FCT, 200% seria el doble...)
Your answer
11. Del següent llistat d'aspectes positius o fortaleses que podria tenir la formació de DUAL, marca els que creus que sí que té
12. Del següent llistat d'aspectes negatius o febleses que podria tenir la formació de DUAL marca els que creus que sí que té
13. La DUAL va arribar al vostre centre / família professional de manera:
14. Fa formació DUAL
15, Al País Basc fan la formació DUAL en 3 cursos, els dos primers a l'institut sense reduir hores de classe, i el tercer, a l'empresa. Trobes que aquest model podria ser millor que el que fem a Catalunya?
16. Quin percentatge del vostre alumnat que fa DUAL està becat?
17. Quan l'alumnat té contracte, quin és el contracte més habitual?
Your answer
18, Quants/es alumnes en formació DUAL i estada en empresa has de tutoritzar per cada hora lectiva que t'han reduït?
19. Essent tan realista com sigui possible, quants alumnes en formació DUAL i estada en empresa creus que podries tutoritzar per cada hora lectiva de reducció sense haver d'afegir-hi temps personal duent a terme totes les gestions (recerca d'empresa, gestió de documentació, seguiment i visites, avaluació, etc.) correctament?
20. Segons la teva experiència, creus que el professorat que és tutor/a de DUAL tenen en general més càrrega de treball i més estrès que els que no ho fan?
21. Al teu departament, el/la tutor/a de DUAL repeteix aquest càrrec d'un curs per l'altre...
22. Al teu departament, els tutors/es de dual són majoritàriament
23, Creus que el tutor/a de DUAL hauria de ser un càrrec de coordinació reconegut específicament?
24. Creus que és correcte que a l'annex 1 dels contractes de formació i aprenentatge surti el nom i DNI del tutor/a?
25. Estàs d'acord amb la decisió del Departament d'Educació, segons la qual tots els currículums estiguin dualitzats? És a dir, que no s'hagin de fer adaptacions curriculars per poder fer Dual, el Currículum serà únic per FCT i Dual
26. Trobes correcta la manera en què el Departament ha treballat aquest qüestió?
27. El Departament afirma que no es perdrà professorat amb la reducció d'hores lectives perquè es destinaran a coordinacions, tutorització de projectes i algunes millores en desdoblaments. Explica també que aquesta borsa d'hores estarà a lliure distribució i disposició de la direcció del centre
28. Estàs a favor de l'equiparació salarial entre beca i contracte?
29. Creus que el Departament d'Educació hauria d'apostar per l'alternança simple concretada en dos cursos acadèmics realitzats en els centres de Formació Professional i en un tercer curs eminentment pràctic amb contracte laboral i eliminar així la FP Dual?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service