Részvételi színházi formákkal dolgozom.
Tisztelt Kitöltő!

Kutatásomban arra keresem a választ, milyen a Magyarországon aktívan dolgozó, részvételi színházi formákat alkalmazó alkotók alapvető szakmai, gazdasági helyzete, milyennek látják ők maguk a területet. Tudtommal nem készült még ilyen (sem semmilyen más) jellegű felmérés a területen dolgozó művészekről, szakemberekről, ezért különösen fontosnak tartom, hogy minél többen vegyenek részt a kitöltésben. Megköszönöm, ha továbbküldi olyanoknak, akikről tudja, hogy érintettek. Kérem, hogy a kérdőívet ugyanaz a személy csak egyetlen alkalommal töltse ki!

Részvételi színházi formák: olyan színházi előadások vagy tevékenységformák gyűjtőfogalma, amelyek a nézőknek az előadásban való részvétel (pl.: játékossá válás, feldolgozás, megértés-továbbgondolás, a történet alakítása) lehetőségét kínálják fel, akik így nézőből résztvevőkké válnak. Ezek az előadások sem dramaturgiai, sem performatív értelemben nem működnek a nézői részvétel nélkül.

A kérdőív kitöltése anonim módon történik, a kitöltők semmilyen módon nem válnak beazonosíthatóvá.
A válaszokat összesítem és elemzem, majd a kapott adatok beépülnek a várhatóan 2021 őszén megjelenő tanulmányomba (Munkacím: Képzelt valóságok építése – a társadalmilag felelős részvételi színház jövője Magyarországon.)

Kérem, hogy a kérdőívet olyan - a részvételi színházi formák bármelyikével foglalkozó - szakemberek töltsék ki, akik 18. életévüket betöltötték és főfoglalkozásukként a részvételi színházi formák bármely módját / módjait tudják megjelölni (pl.: komplex színházi nevelési előadásokban vagy többlépcsős színházi nevelési programokban végzett munka, színházpedagógusi vagy drámainstruktori munka, fórumszínházi munka, stb.).
Jelen kutatás a drámát (DiE; komplex dráma; folyamat dráma) használó drámapedagógusok körére is kiterjed (de a drámapedagógia többi iránya nem tárgya a vizsgálatnak). Írók, dramaturgok, látványtervezők, kutatók ennek a felmérésnek nem alanyai.

Nyilván nagyon nehéz a mostani időszakban nem mindig és mindent a pandémia függvényében értelmezni. A válaszadás sok esetben mégis a jelenlegi helyzettől való elvonatkoztatást igényli. Kérem, ezt vegye figyelembe, és a terület feltárása érdekében segítse a minél teljesebb, minél szélesebben értelmezhető elemzést!

A kérdőív kitöltése kb. 20 percet vesz igénybe.
A kutatást a Káva Kulturális Műhely Egyesület művészeti vezetője, Takács Gábor végzi.
Amennyiben kérdése merülne a kérdőívvel kapcsolatban, azt a takacs.gabor@kavaszinhaz.hu email címre küldheti el.
Neme *
Kora *
Milyen hazai településtípuson dolgozik? (Többet is megjelölhet.) *
Required
Ön olyannak látja a részvételi színház területét, ahol érdemes hosszabb távú szakmai karrierben gondolkodni, életutat építeni? *
Kérem, néhány mondatban indokolja az előző kérdésre adott választását!
Mennyire tekinti saját identitása alapjának a részvételi színházi területen végzett munkáját? *
egyáltalán nem
teljes mértékben
Általánosságban, mely kifejezésekbe sűrítve jellemezné a magyarországi részvételi színházi területet? (Kérem, hogy az alábbi fogalmakat egy skálán helyezze el! 1: egyáltalán nem igaz a területre; 4: teljes mértékben igaz a területre)
1
2
3
4
periférián lévő
innovatív
nyitott
önmagába forduló
érdektelen
formailag és tartalmilag is izgalmas, inspiráló
fejlődő
el nem ismert
izgalmas
robbanás előtt álló
komoly tartalmi, gondolati problémákkal küzdő
elitista
demokratikus értékeket közvetítő
elefántcsont toronyba záródó
lecsengőben lévő
sokszínű
formailag érdekes, tartalmilag nem
komoly finanszírozási gondokkal küzdő
radikális
Clear selection
A fenti listához milyen - a területre ön szerint erősen jellemző - fogalmakat adna hozzá?
Az alábbiak közül jellemzően melyik részvételi színházi formával dolgozik? (Ha többfélével, kérem, jelölje a max. HÁROM leginkább jellemzőt!) *
Required
Az alábbiak közül melyik terminológiai kifejezést találja a leginkább megfelelőnek a részvételi színházi formákkal kapcsolatos munkakörének leírására? *
Ön szerint szükséges lenne-e egy – kifejezetten a részvételi színházi területet összefogni kívánó - szakmai-lobbi- és érdekképviseleti szervezet alapítása Magyarországon? *
Kérem, fejtse ki néhány mondatban a fenti kérdésre adott választását! *
Havonta átlagosan mennyi időt tölt önképzéssel? (pl.: szakmai anyagok olvasása, szakmai filmek és prezentációk, szakmai beszélgetések nézése, ezekben való részvétel) *
Havonta átlagosan mennyit költ önképzésre? (pl.: szakkönyvek, folyóiratok vásárlása, workshopokon való részvétel stb.) *
Átlagosan hány színházi előadást néz meg egy hónapban (nem COVID-időszakban)?
Beszél-e valamely idegen nyelven olyan szinten, hogy szakmai / művészeti munkát is tud ezen a nyelven végezni? (pl.: szakirodalom olvasása, előadás vagy workshop tartása) *
Szerzett-e az elmúlt években bármiféle tapasztalatot külföldön a részvételi színházi formákkal kapcsolatban? (Pl.: tanulmányút, munkavállalás, workshopon való részvétel, workshop tartása, stb.) *
Kérem, fejtse ki, hogy ön miért a részvételi színházi formákat helyezte alkotói / szakmai munkájának fókuszába! *
Mennyi ideje alkot / dolgozik a részvételi színházi területen? *
Mi a legmagasabb fokozatú – ön szerint a részvételi színházi munkához közvetlenül / szorosan kapcsolódó - végzettsége? *
Időpont (év) és intézmény neve, ahol a végzettséget szerezte. *
Egyéb – ön szerint a részvételi színházi területhez NEM közvetlenül / szorosan kapcsolódó - megszerzett képzettség, szakképesítés megnevezése *
Amennyiben jelenleg valamilyen képzési programban vesz részt, milyen szakmát tanul? *
Amennyiben gondolkozik azon, hogy képezze magát, milyen képzési program érdekli? *
Amennyiben szeretne valamilyen képzésben részt venni, van-e elegendő szabad ideje egy ön által választott képzésen való részvételhez? *
Amennyiben önerőből tudná új képzését finanszírozni, mekkora összeget tudna / akarna erre elkülöníteni? *
Munkáltatója finanszírozná-e a területhez kapcsolódó képzését? *
Jelenleg milyen szervezeti keretek közt dolgozik / alkot? (A listából a legjellemzőbbet válassza ki!) *
Jelenleg milyen foglalkoztatási formában dolgozik a szakmában? (A listából a legjellemzőbbet válassza ki!) *
Van-e másod- vagy harmadállása, vagy más munkája, és ez kapcsolódik-e a részvételi színházi területhez? *
Átlag (nem COVID időszakban) mennyi időt dolgozik naponta a részvételi színházi szakmai / alkotói munkához köthetően? *
Anyagilag biztonságban érzi magát részvételi színházi alkotóként / szakemberként?
Clear selection
Átlagosan (COVID pandémián kívüli időszakban) mekkora – ezen a területen végzett munkájából befolyt - jövedelemmel rendelkezik? (nettó összeg) *
Tagja- e magánnyugdíjpénztárnak vagy önkéntes nyugdíjpénztárnak? *
Utolsó témánk a fizikai és mentális egészség megőrzése. Kérem, jelölje a skálán, mennyire igazak Önre az alábbi állítások. (1-es: egyáltalán nem, 4-es: teljes mértékben). *
1
2
3
4
elég időt töltök mozgással, sportolással
elég időt fordítok baráti, ismerősi kapcsolataim ápolására
elég érdemi időt töltök a családommal
jól és a helyén tudom kezelni a rám nehezedő stresszhatást
a munkámat és a magánéletemet jól szét tudom választani
az általam fogyasztott információmennyiség nem befolyásolja károsan az életminőségemet
minden évben el tudok menni olyan nyaralásra, ami feltölt energiával
van időm olyan tevékenységekre amelyek örömet okoznak, feltöltenek
jut elég időm, energiám kultúrafogyasztásra
elég időm és energiám van új, kreatív ötleteken gondolkodni
nem fenyeget a „kiégés” veszélye
elégedett vagyok mindazzal, amit eddig elértem az életben
a modern technikai eszközök és szoftverek nem tettek függővé
megfelelően egészségesen táplálkozom
A fenti kérdéseken, témákon túl van-e még bármi, amit szívesen megosztana szakmai és gazdasági helyzetével kapcsolatban? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy