แบบประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข Happinometer
ให้กรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน
ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
กรณีเป็นเพศหญิง : ขณะนี้ท่านกำลังตั้งครรภ์หรือไม่
Clear selection
1.2 อายุ *
1.3 จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบันเป็นจังหวัดเดียวกับภูมิลำเนาหรือไม่ *
1.4 ท่านจบการศึกษาสูงสุด ในระดับใด (ไม่รวมระดับการศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) *
1.5 สถานภาพสมรส *
1.6 ท่านมีบุตรหรือไม่ (รวมลูกบุญธรรม/ลูกติด/ลูกเลี้ยง) *
1.7 งานที่ท่านทำเป็นงานลักษณะใด *
1.8 ท่านปฏิบัติงานในระดับตำแหน่งใด *
1.9 สถานภาพการจ้างงาน *
1.10 สายงานของท่าน เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์,นายแพทย์,ทันตแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น *
1.11 ท่านทำงานเป็นกะ/ทำงานเป็นรอบ/เข้าเวรใช่หรือไม่ *
1.12 ระยะเวลาที่ท่านทำงานในองค์กรปัจจุบัน รวมทั้งหมด *
1.13 ตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงปัจจุบัน ท่านลาออก/ย้าย/เปลี่ยนงานมาแล้วกี่ครั้ง *
1.14 ท่านมีรายได้ต่อเดือน โดยประมาณเดือนละเท่าใด (รายได้+เงินเดือน+ค่าตอบแทนอื่นๆ) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. Report Abuse