Savireklamos mokymai
Kviečiame registruotis į Savireklamos mokymus Atviroje jaunimo erdvėje. Lektorius Robertas Šunokas.

Informuojame, kad renginių metu visuomenės informavimo tikslu gali būti fotografuojama ir filmuojama, todėl Jūs galite būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Renginių nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti skelbiami renginio organizatorių interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse.

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis pagal:
1. Pildydama(s) šią anketą sutinku, kad:
1.1. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka tvarkytų mano asmens duomenis, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 dalies e) punktu "tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas";
1.2. Asmens duomenys, pateikti šioje anketoje, būtų naudojami registracijai į renginį, dalyvių sąrašo sudarymui ir apibendrintai Jaunimo reikalų departamento statistikai apskaičiuoti, esant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnyje nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams ir Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka.
1.3. Asmens duomenys (vardas, pavardė, atstovaujama organizacija, el. pašto adresas ir telefono numeris) pateikiami anketoje bus naudojami tik susisiekimui dėl renginio bei panaikinami po renginio.

2. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:
2.1. teisė reikalauti ištaisyti, ištrinti ("teisė būti pamirštam") savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
2.2. teisė apriboti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų;
2.3. teisė pateikti rašytinį pranešimą ar prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo mano asmens duomenų valdytojams: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Įmonės kodas: 190758280
Adresas: Respublikos g.14, Panevėžys
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy