แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดคติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทำเครื่องหมาย √ หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง
1. เพศ *
2. สังกัด *
3. สถานภาพ *
ข้าราชการ ประเภท
4. ท่านเคยใช้บริการห้องสมุดคติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือไม่ (ถ้าเคย กรุณาตอบแบบสอบถามตอนที่ 2) *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy