แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา Online
ขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 พฤษภาคา 25ุ63
วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ (K-ฺBAC)
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น (NKT)
-------------------------------------------------------------------------
ผู้ขอรับทุนควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) *
วันเดือนปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
เลขที่บัตรประชาชน *
กรอกตัวเลข 13 หลักโดยไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ -
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
กรอกตัวเลข 10 หลักโดยไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ - เช่น 0863653961
นักเรียนจะศึกษาต่อที่ใด *
เลือกวิทยาลัยที่จะขอรับทุนได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น
ขอรับทุนในระดับชั้น *
อาจารย์ผู้แนะนำ
สามารถใส่ชื่อเล่นอาจารย์ได้
*หมายเหตุ*
การขอรับทุนการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องสมัครเรียนและมอบตัวก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นี้เท่านั้น
จึงจะได้รับทุนการศึกษา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ.