Borang Kajian Pembudayaan DKICT dalam kalangan warga PDT Manjung (2020)
BAHAGIAN A
Bahagian ini bertujuan untuk melihat tahap latihan responden terhadap penggunaan ICT.
Arahan: Tandakan (√ ) di dalam kotak yang berkenaan
1. Adakah anda mempunyai komputer peribadi/komputer riba?
2. Adakah komputer dan printer merupakan peralatan yang mudah dikendalikan?
3. Adakah anda mempunyai pendedahan awal berkaitan ICT sebelum bekerja di sektor awam?
4. Adakah anda membuat rujukan sekiranya menghadapi masalah ICT?
5. Adakah anda biasa menggunakan program selain Microsoft Office untuk menyempurnakan tugasan yang diberikan?
6. Adakah anda mahir menggunakan Microsoft Power Point secara interaktif?
7. Adakah anda mahir menggunakan Microsoft Excel secara interaktif?
8. Adakah anda mahir menggunakan Windows 8.1 secara interaktif?
9. Adakah anda mahir menggunakan Windows 10 secara interaktif?
10. Adakah anda berpengalaman mengendalikan peralatan ICT (Projektor LCD) di dalam bilik mesyuarat / bilik gerakan?
11. Saya sering membantu rakan kerja lain untuk mengendali peralatan ICT.
12. Saya boleh menyelenggarakan perkakasan komputer jika terdapat kerosakan yang kecil.
13. Jika berlaku masalah terhadap peralatan ICT, adakah anda yakin untuk memperbetulkannya?
14. Adakah anda sering menukar katalaluan (password) pada komputer/komputer riba?
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy