Borang Kajian Pembudayaan DKICT dalam kalangan warga PDT Manjung (2020)
32 responses
Loading...
Loading responses…
Bahagian ini bertujuan untuk melihat tahap latihan responden terhadap penggunaan ICT.
1. Adakah anda mempunyai komputer peribadi/komputer riba?
No responses yet for this question.
2. Adakah komputer dan printer merupakan peralatan yang mudah dikendalikan?
No responses yet for this question.
3. Adakah anda mempunyai pendedahan awal berkaitan ICT sebelum bekerja di sektor awam?
No responses yet for this question.
4. Adakah anda membuat rujukan sekiranya menghadapi masalah ICT?
No responses yet for this question.
5. Adakah anda biasa menggunakan program selain Microsoft Office untuk menyempurnakan tugasan yang diberikan?
No responses yet for this question.
6. Adakah anda mahir menggunakan Microsoft Power Point secara interaktif?
No responses yet for this question.
7. Adakah anda mahir menggunakan Microsoft Excel secara interaktif?
No responses yet for this question.
8. Adakah anda mahir menggunakan Windows 8.1 secara interaktif?
No responses yet for this question.
9. Adakah anda mahir menggunakan Windows 10 secara interaktif?
No responses yet for this question.
10. Adakah anda berpengalaman mengendalikan peralatan ICT (Projektor LCD) di dalam bilik mesyuarat / bilik gerakan?
No responses yet for this question.
11. Saya sering membantu rakan kerja lain untuk mengendali peralatan ICT.
No responses yet for this question.
12. Saya boleh menyelenggarakan perkakasan komputer jika terdapat kerosakan yang kecil.
No responses yet for this question.
13. Jika berlaku masalah terhadap peralatan ICT, adakah anda yakin untuk memperbetulkannya?
No responses yet for this question.
14. Adakah anda sering menukar katalaluan (password) pada komputer/komputer riba?
No responses yet for this question.
Bahagian ini bertujuan untuk melihat tahap kekerapan responden menggunakan peralatan ICT.
1. Saya sering menghadiri kursus berkaitan ICT bagi meningkatkan pengetahuan saya dalam bidang IT.
No responses yet for this question.
2. Saya kerap menggunakan peralatan ICT seperti pengimbas, pencetak dan projektor di pejabat ini.
No responses yet for this question.
3. Saya mencari maklumat dalam Internet.
No responses yet for this question.
4. Saya kerap membaca dan menghantar emel menggunakan emel jabatan.
No responses yet for this question.
5. Saya menggunakan video conferencing dalam mesyuarat.
No responses yet for this question.
6. Saya sering memuat turun fail (Download File) ke dalam internet.
No responses yet for this question.
7. Saya sering memuat naik fail (Upload File) ke dalam internet..
No responses yet for this question.
8. Saya pernah membeli-belah secara on-line.
No responses yet for this question.
9. Saya sering melayari Laman Portal Rasmi Jabatan.
No responses yet for this question.
10. Saya mengikuti kursus berkaitan ICT dan menyemak bahan rujukan dan kursus on-line.
No responses yet for this question.
11. Perisian komputer yang sedia ada banyak membantu saya dalam menyediakan tugasan.
No responses yet for this question.
12. Saya berhasrat untuk mempunyai laman web peribadi.
No responses yet for this question.
13. Saya menggunakan grafik atau animasi komputer semasa membentang tugasan.
No responses yet for this question.
14. Saya sentiasa mengintegrasikan pelbagai penggunaan bahan multimedia (video presenter , LCD Projektor dan lain-lain).
No responses yet for this question.
15. Saya menggunakan perisian komputer secara optimum.
No responses yet for this question.
16. Saya mengamalkan pembelajaran dalam secara atas talian (online) seperti chat, perbincangan, forum dan lain-lain.
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.