Анкета
Уважаеми родители,
моля, отделете няколко минути, за да споделите своята гледна точка с нас. Вашите отговори и коментари са поверителни и ще бъдат видени само от оценяващия екип, който ще ги вземе предвид в рамките на процеса по оценяване на качеството на образование в ПГРЕ «Г. С. Раковски».
Анализът на резултатите ще бъде използван за набелязване на мерки за подобряване на условията за учене на вашите деца и повишаване качеството на предоставяното от нашето училище образование. Този анализ по никакъв начин няма да идентифицира индивидуални лица.

Моля, за всяко от долуизброените твърдения поставете отметка в полето, което най-добре отразява Вашата гледна точка. Въпросите със * изискват задължителен отговор.

1. Като цяло съм доволен от училището *
2. Детето ми се чувства добре в училището - харесва го и идва с желание *
3. Детето ми се чувства в безопасност в това училище *
4. Имате ли свободен достъп до учебната документация на училището - електронен дневник, седмично разписание, правилник за дейността, графици за консултации на учителите, етичен кодекс на училищната общност и др.? *
(възможен е повече от един отговор)
Required
5. Считате ли, че училището насърчава, подкрепя и мотивира вашето дете да постига най-доброто , на което е способно? *
6. Считате ли, че училището насърчава, подкрепя и мотивира вашето дете да се развива допълнително чрез извънкласни занимания? *
7. Считате ли, че организацията на учебния процес (начин на преподаване на материала, начин на изпитване, задаване на домашни работи) удовлетворява потребностите на вашето дете? *
8. Изпитва ли вашето дете затруднения в учебния процес? *
9. Доволни ли сте от качеството на комуникация между Вас и учителите? *
10. Колко често през миналата учебна година имахте личен контакт с класния ръководител на вашето дете? *
11. Колко често през миналата учебна година имахте личен контакт с преподаватели на вашето дете? *
Моля отговорете на следващите три въпроса или на някой от тях, само ако сте имали срещи с преподаватели на детето ви, през миналата учебна година, в противен случай ги прескочете.
С кой преподавател имахте среща един-два пъти през годината (име на преподавателя)
Your answer
С кой преподавател имахте среща по един-два пъти всеки учебен срок (име на преподавателя)
Your answer
С кой преподавател имахте среща няколко пъти всеки срок (име на преподавателя)
Your answer
12. В колко родителски срещи взехте участие през миналата учебна година? *
13. Имате ли предложения за подобряване на комуникацията с класния ръководител и преподавателите на детето Ви? Напишете го!
Your answer
14. Бихте ли искали да получавате повече информация за работата и постиженията на детето ви в училище? *
15. Бихте ли се включили в инициативи, организирани от училището, заедно с вашето дете и съучениците му (напр. участие в часа на класа като лектор и/или представител на професия, съвместни походи и екскурзии, посещения на културни събития и музеи, открити уроци или дни на отворените врати и т.п.) ? *
16. Бихте ли се включили в организирано от психолога «Училище за родители»? *
17. Считате ли, че училището осигурява подходяща среда за учебния процес (учебни помещения, подходящи мебели, техническо оборудване, учебни помагала и др.) *
18. Моля, запишете всякакви допълнителни мнения или коментари в пространството по-долу:
Your answer
19. В кой клас учи детето Ви през учебната 2017-2018 г.? *
Кой попълва анкетата *
Благодарим Ви за отделеното време!
Ще Ви информираме за обобщените резултати и анализа на анкетите!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms