แบบประเมินผลการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
Highland E-Herbarium
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจงุ
1. ข้อมูลทั้งหมด นำไปใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ให้เลือคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
1.เพศ *
อายุ *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Clear selection
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
การใช้งานข้อมูลสารสนเทศ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความถูกต้องของข้อมูล
ข้อมูลที่นำเสนอน่าสนใจ
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
Clear selection
ความสะดวกในการใช้งาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การวางรูปแบบเมนูและหัวข้อต่างๆ
ระบบใช้งานได้สะดวก
สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย
Clear selection
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy