Membership Application / Đơn Đăng Ký Hội Viên
Membership Is Subject To The Board Of Member's Approval
Company / Tên Công Ty *
Year of Establishment / Năm Thành Lập *
Title / Chức Vụ *
Address / Địa Chỉ *
Phone / Điện Thoại *
Email / Thư Điện Tử *
Website *
Description of Business / Mô Tả Lĩnh Vực / Ngành Nghề Kinh Doanh *
I Will Volunteer for Ai20X Events / Tôi Sẽ Tham Gia Tình Nguyện Viên Cho Sự Kiện Của Ai20X *
Required
Please Select One Member Category
Active Member *
Referral Company Code / Mã Số Cty Giới Thiệu *
Important: Please Read and Sign
- I have filled out this Membership Application at will. To the best of my knowledge, the information contained in this application is true, complete, correct and is made in good faith. I understand that Ai20X reserves the right to verify any or all the information on this application and to accept or not accept my application.

- Tôi đã điền đơn đăng ký hội viên này hoàn toàn tự nguyện. Theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi, thông tin trong Đơn này là sự thật, trọn vẹn, đúng và được hoàn tất trong thiện chí. Tôi hiểu rằng Ai20X có quyền kiểm tra tất cả mọi thông tin trong Đơn này, chấp nhận hoặc không chấp nhận Đơn của tôi.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of 68shipping.vn. Report Abuse