VPRAŠALNIK O ŠOLSKEM LETU 2017/ 2018 – ŠOLA IN STARŠI

Spoštovani starši! Ob koncu šolskega leta želimo izvedeti, kakšno je vaše mnenje in zadovoljstvo z delom naše šole v šolskem letu 2017/18 zlasti na področju seznanjanja, možnostih vplivanja in sodelovanja, zato vas prosimo, da izpolnite anketni vprašalnik do 30.6.2018. Za vaše sodelovanje se lepo zahvaljujemo!
  Šola me seznanja o vsem, kar moram vedeti, da bi se moj otrok v šoli dobro počutil.
  Šola me seznanja o vsem, kar moram vedeti, da bi bil moj otrok pri delu lahko uspešen.
  Šola me seznanja o pravilih in predpisih, ki jih moram poznati, da se lahko po njih ravnam ter uveljavljam svoje in otrokove pravice.
  Šola me seznanja o vsem, kar moram vedeti, da si lahko organiziramo družinsko življenje.
  Šola me seznanja o vsem, kar moram vedeti, da lahko organiziramo pomoč otroku, če jo potrebuje.
  Šola izbira način seznanjanja, ki najbolj ustreza vsebini informacije (npr. sestanki, govorilne ure, neformalna srečanja, obvestila staršem, publikacija šole in podobno).
  Vem, kako ravnati, če želim komu v šoli posredovati informacijo o svojem otroku ali drugem, kar je pomembno za delo šole.
  Informacije so pravočasne.
  Informacije so jasne in lahko razumljive.
  Informacije izražajo spoštljiv odnos šole do mene in mojega otroka.
  Lahko se zanesem, da bo informacija, ki jo posredujem šoli, prišla na ustrezno mesto.
  Please enter one response per row
  Šola se s starši posvetuje o vseh odločitvah, ki vplivajo na položaj in počutje otroka ter njegovo uspešnost .
  Ko šola načrtuje dejavnosti izven pouka, me vpraša za mnenje in mi omogoči, da povem svoje želje.
  Šola je pripravljena upoštevati moje pobude.
  Pri oblikovanju razširjenega programa (n.pr. OPB, interesne dejavnosti, šola v naravi in podobno) šola upošteva potrebe in interese mojega otroka .
  Šola vedno zaprosi za moje mnenje in soglasje, ko organizira dejavnosti, za katere moram plačati v celoti ali delno.
  Šola pri plačevanju prispevkov staršev upošteva različne finančne zmožnosti staršev.
  Kadar šola zbira prostovoljne ali obvezne prispevke staršev, me natančno seznanja, čemu bodo zbrana sredstva namenjena in zakaj moramo sredstva prispevati starši.
  Šola me vpraša za mnenje o kakovosti njenega dela.
  Svoje pripombe in predloge glede dela šole lahko učinkovito posredujem preko predstavnika oddelka v svetu staršev ali na roditeljskem sestanku.
  O delu sveta staršev sem obveščen/a in seznanjen/a s sklepi.
  Pobude in mnenja staršev, dane na roditeljskih sestankih, obravnava in o njih odloča ustrezen organ šole.
  Šola me seznanja, kako namerava izboljšati pogoje dela in kako lahko pri tem sodelujem.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  V šoli so me seznanili s pravili za ustanovitev in upravljanje šolskega sklada.
  Moja odločitev glede prispevka v šolski sklad je povsem prostovoljna – šola glede tega na starše ne izvaja nikakršnih pritiskov.
  Vem, kdo so člani upravnega odbora šolskega sklada ali kje to informacijo lahko dobim.
  Upravni odbor sklada nas seznanja s programom in finančnim načrtom sklada.
  Upravni odbor nas seznanja z realizacijo programa in finančnim poročilom sklada .
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Šola me povabi k sodelovanju k različnim dejavnostim.
  Moj otrok ima doma preveč dela za šolo.
  Svojemu otroku moram pomagati pri delu za šolo, ker je preveč zahtevno.
  Svojemu otroku moram priskrbeti inštruktorja, ker v šoli snovi ni razumel.
  Svojemu otroku moram pomagati pri delu za šolo ali mu priskrbeti inštruktorja, ker v šoli ni dobil pomoči, ko je zanjo prosil.
  Zadovoljen sem z oblikami diferenciacije ki jih je šola izvajala v tem šolskem letu.
  Please enter one response per row
  This is a required question