แบบประเมินห้องเรียน Active Learning (สำหรับนักศึกษา) เทอม 1/2561
แบบประเมินห้องเรียน Active Learning แบ่งเป็น 3 ตอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน Active Learning ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน Active Learning ให้ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. สำนักวิชา *
3. สาขาวิชา *
Your answer
4. ชั้นปี *
5. รหัสวิชา *
Your answer
6. ชื่อวิชา
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mae Fah Luang University. Report Abuse - Terms of Service