Hvilket drivstoff foretrekkes i biler om fem år?

Hydrogenbilen Toyota Mirai vises frem for første gang i Norge i Trondheim 9. februar! I den forbindelsen ønsker Miljøenheten i Trondheim kommune å kartlegge interessen for fornybare drivstoff.

Med fornybare drivstoff mener vi drivstoff som ikke kommer fra fossile kilder (her: bensin, diesel og naturgass). De fornybare drivstoffene i undersøkelse er biogass, elektrisitet, fornybar diesel (HVO) og hydrogen.
    This is a required question